ลงทะเบียน
 ENTRY

ชื่อ NAME
ประเภท DIVISION
อายุ AGE
จังหวัด CITY
อีเมล์ E-MAIL
เบอร์โทร PHONE
โยโย่ที่ใช้ในการแข่งขัน YOYO
sOMEThING or IZM , FRESHTHINGS yoyo you are planning to use.
(รุ่นโยโย่ของ sOMEThING, IZM หรือ FRESHTHINGS ที่ใช้แข่งขัน)
สปอนเซอร์(ถ้ามี) SPONSOR (IF THERE IS)