รายละเอียด ABOUT

sOMEThING World 2017

Date – วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560
Venue – พื้นที่กิจกรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ รัชดาภิเษก

RULES (กติกา)

You will be performing 2 mins freestyle with the music you selected. Send us your music file after you receive entry e-mail. Also , Bring a CD-R for your music just in case.

You can NOT wear YoYo related apparel other than YoYoAddict , sOMEThING , izm , FRESHTHINGS or Spinworkx logo on it.

You must use sOMEThING / izm by YoYoAddict or FRESHTHINGS yoyos.

  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแสดงการเล่นโยโย่ความยาว 2 นาทีด้วยเพลงที่เลือกมาเอง
  • หลังจากได้รับอีเมล์ยืนยันการลงทะเบียนแข่งขันแล้ว ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการส่งไฟล์เพลงสกุล .mp3 เท่านั้นและต้องนำแผ่นเพลง (CD-R) ที่ใช้ในการแสดงติดตัวมาด้วย เพื่อสำรองใช้ในกรณีฉุกเฉิน
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องใส่เสื้อที่มีโลโก้ของ YoYoAddict, sOMEThING, izm, FRESHTHINGS หรือ yoyothailand เท่านั้น
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้โยโย่ของ sOMEThING / izm by YoYoAddict หรือ FRESHTHINGS เท่านั้น

How We judge :

CLICKER (TECH) + PERFORMANCE POINT

No major deduction. (deduct by Clicker only)

กติกาการคิดคะแนน :

คลิ๊กเกอร์ (เทคนิค) + คะแนนการแสดงออก
ไม่มีการหักคะแนน Major Deduction (การหักคะแนนจะหักจากคลิ๊กเกอร์เท่านั้น)

PERFORMANCE POINT (คะแนนการแสดงออก)
10 Cleanness (ความชัดเจน) เต็ม 10 คะแนน

Are the trick transitions and lines of movement of the yo-yo and string, precise, efficient, and aesthetically pleasing?

คิดคะแนนโดยดูจากการเชื่อมต่อของท่าเล่นว่ามีความสวยงามลื่นไหลหรือไม่ และการเคลื่อนที่ของโยโย่กับเชือกว่ามีความแม่นยำและความชัดเจน มากน้อยแค่ไหน

10 Choreography (การจัดท่า) เต็ม 10 คะแนน

Is the player able to play harmoniously to the music in an unforced way and in keeping with the overall flow of the music? Does the player demonstrate a variety of music use such as bangers on obvious ques, and adjustment of speed/size of his/her tricks?

คิดคะแนนจากการที่ผู้เล่นสามารถทำการแสดงท่าเล่นต่างๆให้เข้ากับเพลงที่เลือกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ และผู้เล่นสามารถจัดท่าเล่นให้เข้ากับจังหวะต่างๆของเพลงได้อย่างชัดเจน รวมถึงความช้า-เร็วของท่าเล่นต่างๆ

10 Overall Presentation (ภาพรวมของการแสดง) เต็ม 10 คะแนน

Does the player use their music, attire, choreography, stage-use, and body language in a constructive way to create an overall impression?

คิดคะแนนจากภาพรวมในการแสดงของผู้เล่น เช่น เพลงที่เลือกใช้ การแต่งกาย การจัดท่า การใช้พื้นที่เวที บุคลิกภาพและท่าทางโดยรวมของผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงภาษากายที่สื่อออกมา

Cleanness (ความชัดเจน)

0 Player’s combos comes to a halt due to mistakes, or they look uncertain when performing maneuvers at times.
คอมโบท่าเล่นของผู้เข้าแข่งมีการหยุดชะงักอันเกิดจากความผิดพลาดในการเล่น หรือท่าเล่นดูไม่มีความชัดเจน

1-2 Player executes tricks in a comfortable manner.
ผู้เข้าแข่งขันสามารถจบท่าเล่นได้

3-4 Player executes tricks in a comfortable manner, and shows finesse during transitions.
ผู้เข้าแข่งขันสามารถจบท่าเล่นได้ และมีลูกเล่นขณะที่เปลี่ยนท่าเล่น

5-6 The trajectory of the yo-yo and string during tricks are well refined and aesthetically appealing.

วีถีของเชือกและโยโย่มีความชัดเจนสวยงามในขณะที่เล่นท่า การเล่นดูมีความน่าสนใจ

7-10 Every movement is aesthetically appealing. The beauty of the play is obvious and appreciable to the audience.
ทุกการเคลื่อนไหวมีความชัดเจนและสวยงาม สร้างความประทับใจให้ผู้ชมได้รู้สึกทึ่งไปกับความยอดเยี่ยมของการเล่น)

Choreography (การจัดท่า)

0 The play has no relation to the music, or music ques are clearly miss-timed.
ท่าเล่นไม่ลงจังหวะและไม่เข้ากับเพลงที่เลือกมาใช้อย่างชัดเจน

1-2 Certain key music ques are used and timed well.
มีการจัดชุดท่าเล่นเพื่อให้เข้ากับท่อนของเพลง

3 – 4 Certain key music ques are used and timed well, and tempo of play throughout is consistent with music tempo.

มีการจัดชุดท่าเล่นเพื่อให้เข้ากับท่อนของเพลง รวมทั้งจังหวะของท่าเล่นมีความเข้ากันกับจังหวะของเพลง

5 -6 Player uses music ques, tempo and the beat to good effect.
ผู้เข้าแข่งขันเลือกใช้ลำดับ จังหวะ และอารมณ์ของเพลงได้อย่างดี

7 – 10 Player uses a variety of sounds, beats, tempos, and lyrics where the relationship between the music and play is clear and synchronised.

ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้ความหลากหลายในเพลงสอดประสานกันเพื่อให้ผู้ชมเกิดความประทับใจต่อการเล่น ไม่ว่าจะเป็นจังหวะ อารมณ์ เนื้อร้อง

Overall Presentation (ภาพรวมของการแสดงออก)
0 No overall impression to be had from the performance.
การแสดงไม่น่าประทับใจ

1-2 The player is clearly aware that he/she is performing for a crowd, and conducts him/herself appropriately.
ผู้เข้าแข่งขันรู้ตัวเองว่ากำลังทำการแสดงต่อหน้าผู้ชมและสามารถควบคุมการแสดงของตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

3-8 The player demonstrates: clearly defined freestyle structure, natural finesse, flair, effective stage use, and consideration of attire in relation to freestyle theme.
การแสดงของผู้เข้าแข่งขันมีความชัดเจน เป็นธรรมชาติ มีการใช้พื้นที่เวทีได้อย่างดี และการแต่งการเข้ากับการแสดง
9-10 The player commands the stage with their performance, creating an atmosphere in the whole room which draws the crowd’s absolute attention.

ผู้เข้าแข่งขันสามารถสะกดและดึงความสนใจของคนดูทั้งหมดให้สนุกไปกับการแสดงได้อย่างสมบูรณ์